Thelonious Monk - Palo Alto

Thelonious Monk - Palo Alto

OUT NOW